Vanliga frågor

Vad är Hyreskommissionen?

Hyreskommissionen är en oberoende grupp av experter som Hyresgästföreningen har tillsatt för att analysera hur den svenska modellen på hyresmarknaden och hyresrätten kan utvecklas och bli bättre. Detta utifrån tre centrala perspektiv: hyresgästens, hyresvärdens och samhällets.

 

Varför har Hyresgästföreningen tillsatt Hyreskommissionen?

Vi kan konstatera att det i bostadsbristens Sverige pågår en debatt om dagens hyresförhandlingssystem. Det är en debatt som ibland bygger på missförstånd och felaktiga förväntningar på vad ett förhandlingssystem kan och ska åstadkomma.

Hyresgästföreningen tror på modellen med förhandlade hyror, men inser samtidigt att systemet är i behov av utveckling. Sedan 2016 pågår därför ett omfattande utvecklingsarbete med att utveckla och effektivisera förhandlingssystemet. 

 

Innebär detta en politisk positionsförskjutning?

Nej, vi byter inte åsikt. Vi tror på modellen med förhandlade hyror och tror även systemet tål att prövas av en oberoende hyreskommission. 

 

Vilka ingår i Hyreskommissionen?

Ordförande i kommissionen är den tidigare bostadsministern Stefan Attefall (KD). Till sin hjälp har han följande personer: Nina Lundström, riksdagsledamot (L), Martin Grander, doktorand vid Malmö högskola, Adam Cocozza, VD Botrygg, Sven Renström, VD Olov Lindgren, Erika P Björkdahl, docent civilrätt vid Uppsala universitet och Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen.

 

Hur länge ska kommissionen arbeta?

Hyreskommissionen har ett tidsbestämt uppdrag och ska redovisa sitt arbete under september 2018.

 

Vad är skillnaden mellan Hyreskommissionen och Delegation Bostad 2030?

Båda är två oberoende grupper som arbetar på Hyresgästföreningens uppdrag. Delegationen 2030 arbetar för att återföra ansvaret för bostadsbristen till politiken och finna politiska lösningar på bostadsbristen. Målet är att få en kunskapsbaserad bostadspolitik och att lyfta bostadsfrågan i det politiska samtalet. Hyreskommissionen är begränsad till att se över hur den svenska modellen på hyresmarknaden och hyresrätten kan utvecklas och bli bättre.