Foto: Rickard L Eriksson

Foto: Rickard L Eriksson

 

Hyreskommissionen lägger fram förslag

Hyreskommissionen lägger i Almedalen fram sina förslag rörande hyressättningsmodellen. Förslagen presenteras av ordförande Stefan Attefall och ledamöter ur Hyreskommissionen, för att därefter kommenteras av parterna på hyresmarknaden – Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen.

Hjärtligt välkomna till Mellangatan 1 i Visby, på torsdag den 5 juli kl 13.15-14.30. Den som inte befinner sig i Visby kan följa seminariet på Twitter (@hyresgasterna), eller här i efterhand.

Se programmet i Almedalsveckans officiella kalender: https://bit.ly/2yTXiad


Hearing

Den 9 mars höll vi en hearing om hyresrättens framtid på Bygget i Stockholm. Hearingen bestod av sex intressanta kortare anföranden av sex olika experter och efterföljande utfrågning av kommissionärerna. Syftet var att ge oss inspiration, inspel och kunskap till vårt uppdrag.

inbjudan_baksida.png

Varmt tack till dig som deltog! Som medverkande eller som publik. För er som inte hade möjlighet att vara på plats finns här en sändning från SVT Forum att ta del av. Här finns också bilder från dagen.

DIREKTIVET

bakgrund och syfte

Den svenska modellen på bostadshyresmarknader handlar om att balansera olika intressen hos fastighetsägare, hyresgäster och samhälle. Ett system med förhandlade hyror har verkat och fungerat i över femtio år under skilda ekonomiska och bostadspolitiska förutsättningar. Det så kallade bruksvärdesystemet, som infördes 1969, är ett system som lever mellan marknad och regleringar. Därigenom råder i princip fri avtalsfrihet mellan hyresvärd och hyresgäst, men också en spärr mot oskälig hyra. Hyressättningen sker utan statlig eller kommunal inblandning och tanken är att hyran och bruksvärdet ska återspegla hyresgästernas allmänna värderingar. 

Modellen förutsätter en hyressättning som är långsiktig, transparent och förutsägbar för såväl hyresgäster som hyresvärdar. Den motverkar hyresinflation vid bostadsbrist och är en garant för att hyresgästerna har ett starkt besittningsskydd – samtidigt som den ger stabilitet och god lönsamhet för fastighetsägare. 

I bostadsbristens Sverige pågår en debatt om dagens hyresförhandlingssystem. En debatt som ibland bygger på missförstånd och felaktiga förväntningar på vad ett förhandlingssystem kan – och ska – åstadkomma. Hyresgästföreningen tror på modellen med förhandlade hyror men inser samtidigt att systemet är i behov av utveckling. Därför pågår, sedan 2016, ett omfattande utvecklingsarbete med att utveckla och effektivisera förhandlingssystemet.   

Hyresrätten fyller en oerhört viktig funktion på den svenska bostadsmarknaden. Det är en flexibel boendeform med låga transaktionskostnader som är av stor betydelse för kommunernas möjligheter att kunna uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar och för enskilda individers möjlighet att få en bostad utan eget kapital – och även för både tillväxt och för att skapa en dynamisk arbetsmarknad. Den svenska hyresrätten är öppen för alla, fri från depositioner, håller hög kvalitet och gör det smidigt att byta bostad.

Men det finns också stora utmaningar för hyresrätten. Inte minst utifrån att den i dagsläget är skattemässigt missgynnad och inte får verka under rättvisa ekonomiska villkor, vilket gör hyresrätten till det dyrare boendealternativet. Det är viktigt med trygga boendemöjligheter för hyresgäster, och en stabil och långsiktigt fungerade bostadsförvaltning för hyresvärden. Därför vill Hyresgästföreningen, via denna oberoende hyreskommission, bidra med fakta och utveckling av den svenska modellen på bostadshyresmarknaden.